TeX source:
V = \frac{1}{4 \pi \epsilon } \times \frac{Q}{R}